Utställning NK-Villan 2020 "I och omkring Nyköping"