Utställning på Gula Kvarn, 2021 juli

Utställning på Gula Kvarn, Juli 2020